• ζει στην Νέα Ιωνία, Ελλάδα
  • Από Ηράκλειο Κρήτης
  • Male
  • χωρισμένος
  • 15/10/1974
  • ακολουθείται από 160 μέλη
Πρόσφατες ενημερώσεις